วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความย่ำแย่จากแดดรวมทั้งผิวหนัง: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสียหายจากแสงแดดและผิวหนัง